Beskrivelse

Pensjonatet ligger i driftsbygningen på Ødegaarden, Ødegaardveien 60, på Fagerstrand, Nesodden. Her er det godkjent for 41 katter, i tillegg til isolatet. Lokalet ble bygd i 1988 og utgjøres av 90 kvadratmeter pensjonat, 40 kvadratmeter kjøkken og servicerom, samt 50 kvm veterinærklinikk.

Pensjonatrommene har fliser på gulv og vegger, og har termostatstyrte varmekabler i gulv. Hvert “bur” er 1 kvm. i grunnareal og 2 m høyt. Størrelsen på “buret” er slik at en person kan stå fritt inne i det, og det tilsvarer et rom på 2000 liter. Det er også  en hylle samt dokasse og matskåler i hvert bur

Den store plassen i hvert enkelt bur og i lokalitetene samlet gjør at det ikke trengs noe støyende ventilasjonssystem i form av vifter. Rommeligheten i forhold til antall katter er slik avpasset at normal ventilasjon gjennom ventiler ved vinduene, sammen med gode hygieniske rutiner, sikrer et luktfritt og behagelig inneklima.

Veggene i burene består av dels PCB-dekket netting, dels av polykarbonatplater. Platene slipper lys gjennom, men er ikke like gjennomskinnelige som glass. Kattene har da delvis synskontakt med andre katter, men er beskyttet mot direkte berøring. De beholder da sitt revir i en tilstrekkelig grad. De får da den nødvendige trygghetsfølelsen, samtidig som opplegget forebygger smitteoverføring . Av samme grunner har man aldri heller vurdert bruk av utebur.

Rutiner

Dersom det kommer 2 eller 3 katter fra samme hushold, får de dobbeltbur, ved at skilleveggen mellom to enheter fjernes og buret blir dobbelt så stort.

Det er renhold og foring hver morgen, også med nytt drikkevann. Det bys på et rikt utvalg av kattemat, inklusive de fleste formidler ved sykdommer.

Ved stellet blir det lagt vekt på den sosiale pleie de fleste katter trenger, og med individuelle hensyn.

Det er kun katter som tas i mot på Øde-Pus. Dermed finnes det ikke noen skremmende hundeglam, slik som det kan være ved kombinerte dyrepensjonater.