Historikk

Her kan dere lese litt om historien til Øde-Pus Kattepensjonat, samt kikke på bilder og lese artikler som har blitt skrevet om Øde-Pus

Wenche begynte i 1963 i arbeid ved Polikliikken ved Norges veterinærhøgskole, og opparbeidet seg gjennom de følgende 30 år en svært god innsikt i alt som har med hold av familiedyr å gjøre.

I alle år hadde hun en drøm om eget kattepensjonat, og dette ble en realitet i 1989, da deler av driftsbygningen på Ødegaarden sto ombygget til kattepensjonat. Fra første dag var pensjonatet en suksess. Dette tilskrives at det hele tiden har blitt fokusert på kattens ve og vel.

“ Det er umulig å lure en katt” Dette ordspråket har vært rettesnoren for virksomheten. Det å nå frem til så vel dyr som eier på best mulig måte, har vist seg  å være veien til den suksess som er oppnådd.

Pensjonatet er fullt belagt i sommer, -jul -og påskeferie, og ellers et jevnt belegg året rundt. Skulle man bygget Øde-Pus fra bunnen av nå, ville alt blitt gjort nøyaktig slik som i 1989, så vel som utforming som i opplegg til drift. Pensjonatet ble åpnet i 1989 og blir drevet av Wenche Ødegaard.